Extra Gouden Gurbe voor ‘ús Marius’

Sinds 2007 is de Gouden Gurbe een prijs die wordt uitgereikt aan de iepenloftspullen. Deze uitreiking wordt georganiseerd door de Leeuwarder Courant. Op 20 oktober j.l. was er weer een uitreiking in de Harmonie in Leeuwarden waar ‘ús Marius’ een extra Gouden Gurbe in de wacht heeft gesleept! De BHS is grutsk!


Extra Gouden Gurbe voor Marius del Grosso: het juryrapport

Aan de jury ook altijd de lastige taak om een extra Gouden Gurbe uit te reiken. We hebben over
heel veel zaken nagedacht.

(…) Maar wat wij zo mooi en bijzonder vonden was dat er in elk Iepenloftspul, jeugd meespeelde. Elk Iepenloft creëerde daarmee een basis voor de toekomst. Dat is ook een applaus waard. Het iepenloft is namelijk voor iedereen, voor jong en oud, en dat hebben we dit jaar gezien.

Als er geen platform voor de jeugd aanwezig is, dan hebben de iepenloften ook geen bestaansrecht. Zo’n iepenloft geeft de jeugd de kans te proeven aan het theater, het acteren. Als deze deuren voor de jeugd aan de hand van iepenloftspullen niet open waren gegaan, hadden veel mensen niet gestaan waar ze nu staan.

Mensen als Bianca Wiersma vallen daarbij zeker op, omdat Bianca een iepenloftspul maakt met alleen maar jeugd. Ze is al een aantal jaren op deze manier bezig en ze zet alles op alles om de jeugd de kans te bieden te proeven aan het performen. En dat is voor jonge mensen belangrijk. Dat weet deze jury grotendeels uit ervaring. Als je vroeger vijf keer voor 200 man hebt gespeeld, en je moet jezelf presenteren op school of tijdens een carrière dan kun je dat, omdat iemand jou die kans heeft gegeven. Dus, mensen zoals Bianca, daar moeten we heel blij mee zijn.

Maar we hebben ervoor gekozen om de extra Gouden Gurbe aan iemand anders toe te kennen die zich inzet voor het jeugdtheater. We waren als jury unaniem in onze keuze om Marius del Grosso deze extra Gurbe toe te kennen.

Door zijn inzet om al enige jaren in Jorwert een stuk met Yn waar en Wyn op de planken te brengen, zorgt hij er ook voor dat de jeugd wordt opgenomen in de wereld van de iepenloftspullen. Hij geeft ruimte aan talent. Deze jeugd kan nu zo doorgroeien vanuit BIS via Yn waar en wyn naar een van de grotere iepenloftspullen.

Marius communiceert heel duidelijk richting publiek wat hij wil, waar hij voor staat. Daarbij zet hij gewoon een kwalitatief goede voorstelling neer. Marius doet dit vanuit een groot hart, hij zegt dat hij dit doen moet. Marius zet zijn spelers in hun kracht, laat ze spelen in hun eigen taal, zorgt ervoor dat iedere speler een eigen uitdaging kent. Het draait hem niet om waardering, ook al haalt hij er geen cent eruit, dan nog is het hem allemaal waard. Deze insteek werpt meer en meer zijn vruchten af. Zo langzamerhand komt er een doorstroom naar het professionele theater op gang.

Bron: Facebook Gouden Gurbe 2017


Namens de Burgemeester Harmsma School van harte gefeliciteerd met deze mooie erkenning!