Burgemeester Harmsma School kan weer vooruitkijken

Aan het eind van dit jaar bestaat de Burgemeester Harmsma School vijftig jaar. Als het aan Marita Schreur ligt, komt daar nog vijftig jaar bij. Zeker nu het licht voor de (ver)nieuwbouw van de school definitief op groen staat. “Een modern schoolgebouw is belangrijk voor de uitstraling.”

Het nieuwe jaar kon voor de Burgemeester Harmsma School (BHS) niet beter beginnen. Vorige week stemde de Opsterlandse gemeenteraad in met de bouwplannen van een mfa in Gorredijk, waarvan de BHS een belangrijk onderdeel vormt. Hoe anders was het ruim een half jaar geleden toen de school bij de verdere plannen aan de zijlijn werd gezet. “Het was een ingewikkeld jaar”, stelt Marita Schreur, interim-bestuurder van de school. “Maar ik ben blij dat de gemeenteraad toen heeft ingegrepen en de nieuwe wethouder alle partijen weer bij elkaar heeft gebracht.”

In de discussie ging het de afgelopen maanden veel over de toekomst van de school. Veel raadsleden waren bang een school te bouwen waarvoor er straks te weinig leerlingen zijn. Een onterechte angst, benadrukt Schreur. “Natuurlijk is er krimp van leerlingen, maar de BHS blijft ook in de toekomst op een leerlingenaantal van rond de 600. Daarvan ben ik overtuigd.”

Veilig en prettig

Schreur hield de raadsleden meerdere keren voor dat moderne schoolgebouwen een noodzaak zijn voor de toekomst van de BHS. “Leerlingen komen niet alleen voor het onderwijs. Een school heeft uitstraling nodig. De warmte en sfeer zorgen ervoor dat leerlingen zich op onze school veilig en prettig voelen. Het oudste deel van de school mist die uitstraling op dit moment. Als het aan mij ligt, is eind 2019 het nieuwe gedeelte klaar voor gebruik.”

Nu de school zich verder kan ontwikkelen, gaat Schreur ervan uit dat de BHS een zelfstandige school blijft. “Dit is en blijft een andere school dan andere scholen. En het DNA van de BHS blijft het best gewaarborgd in een zelfstandige school.” De grote schoolgemeenschappen uit Drachten en Heerenveen hebben zich allemaal al eens in Gorredijk gemeld, de interesse om de BHS over te nemen is groot. “We zoeken ook wel samenwerking. Zeker voor de ondersteunende diensten is dat aantrekkelijk. Maar onderwijskundig is een zelfstandige BHS het beste af.”

Zelfstandig werken

Onderwijskundig maakt de BHS volgens Schreur nog steeds stappen. “Het onderwijs met de lespleinen waar leerlingen heel zelfstandig werken, blijft vooruitstrevend. Waar andere scholen nog steeds naar manieren zoeken om leerlingen zelfstandig te laten werken, hebben wij er al jarenlang ervaring mee. Na de nieuwbouw wordt deze lesmethode ook helemaal doorgevoerd in het theoriegedeelte. In deze interactieve manier van leren zijn docenten veel meer coach dan de traditionele zender van kennis.”

Met deze manier van werken, ondersteund door een moderne frisse schoolomgeving, moeten de leerlingen de BHS als een warm bad voelen. “Wij willen werken aan jong volwassenen die het gevoel hebben dat ze de wereld aankunnen. Dat ze meer kunnen dan ze aanvankelijk dachten. Een kwart van de leerlingen stroomt op de BHS op een hoger niveau uit dan op de basisschool werd gedacht. Besef eens goed wat dat met jonge mensen doet.”

Kind laten groeien

De BHS zet nog steeds stappen in het verder ontwikkelen van gepersonaliseerd leren, onderwijs op maat. Leerlingen met extra interesse in sport of cultuur kunnen bijvoorbeeld in de bovenbouw meer uren in deze vakken volgen. En leerlingen kunnen sommige vakken op een hoger niveau afsluiten dan andere vakken. “Zo kun je het kind echt laten groeien. Dat is zo belangrijk in deze fase van hun leven. Ik begrijp heel goed dat ouders voor hun kind het hoogste willen, maar op de BHS zien we ook ieder jaar een fors aantal leerlingen van andere scholen afstromen. Dat doet wat met de motivatie. Groeien is een veel betere weg.”

Door het leren op maat is er in de onderbouw voor leerlingen van alle niveaus plek op de BHS. Schreur: “Ook voor leerlingen die uiteindelijk havo of zelfs vwo aankunnen. Ieder jaar stromen er leerlingen na de derde klas van de BHS naar de havo. Maar dan hebben ze wel de prettige weg van de geleidelijkheid doorlopen op een school met een prettige kleinschaligheid. Met klasgenoten van de basisschool en de eerste twee jaar dezelfde docenten.” De te realiseren mfa is daarvoor opnieuw een grote impuls. “Door de samenwerking met het basisonderwijs kunnen we nog veel beter zorgen voor doorgaande leerlijnen tussen basis- en voortgezet onderwijs.”

De verdere uitwerking van de mfa is volgens Schreur een vat vol mogelijkheden. “Je creëert een dynamische omgeving waar volop ruimte is voor creativiteit. Waar alle generaties van Gorredijk zich thuis voelen en waar we volop van elkaars faciliteiten en kennis gebruik kunnen maken. Veel moet nog in het proces ontstaan, dat bedenk je niet jaren vooruit, maar ik voel de energie stromen. Niet alleen hier op school, maar ook bij De Skâns en de basisschool.” Schreur is ervan overtuigd dat het onderwijs de komende jaren niet veel last heeft van de bouwactiviteiten. “We beginnen met de nieuwbouw, dan draait de school in de huidige gebouwen gewoon door.”

Sport is op de Burgemeester Harmsma School een belangrijk onderdeel. Leerlingen krijgen een bovengemiddeld aantal uren bewegingsonderwijs. Voor de echte ‘liefhebbers’ is er Vak-S, waarin ze in de bovenbouw nog eens extra uren sport kunnen krijgen. De BHS werkt veel samen met leerlingen van het CIOS en introduceert nu ook ECO-coaching.

 

Bron: https://sa24.nl/burgemeester-harmsma-school-weer-vooruitkijken/

Tekst: Arend Waninge