BHS trots op 50 jaar goed onderwijs

Afgelopen week is de inspectie langs geweest voor haar reguliere onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs op onze school. We zijn er blij mee dat de inspectie ons voor alle onderdelen weer een voldoende geeft. De BHS verzorgt daarmee al voor het 50e jaar op rij goed onderwijs! Parels in ons onderwijs zijn volgens de inspectie het nieuwe Onderwijsatelier, waarin leerlingen hun hulpvragen onder begeleiding van vakdocenten oplossen, de goede begeleiding van de duo’s van mentoren, excellentieprogramma’s zoals het VAK C (kunst- en cultuuronderwijs), ECO-Coaching (coachingsprogramma voor sporttalenten) en TurboTechniek (ons versnelde doorstroomprogramma naar het technisch MBO).

Het definitieve inspectierapport wordt voor de zomer verwacht en wordt dan ook openbaar gemaakt via onze site en de site van de inspectie.