BHS sinds vrijdag 16 november jl. ambassadeur Opsterland

Afgelopen vrijdag was de aftrap van het economisch ambassadeurschap van Opsterland. Vijftien ondernemers uit Opsterland werden voor het ambassadeurschap uitgenodigd door de gemeente Opsterland. Het doel is om Opsterland in de etalage te zetten, maar vooral aantrekkelijk te houden en te maken voor haar inwoners en ondernemers. Belangrijke onderwerpen volgens de ondernemers die aan bod kunnen komen, zijn het beter in beeld brengen van subsidieregelingen, een platform voor zzp’ers, duurzaamheid en innovatie en samenwerking met het onderwijs (vmbo, mbo en hbo).

Ook de BHS is uitgenodigd om het ambassadeurschap te vervullen. De BHS vindt dat een eer en natuurlijk neemt onze directeur Jolida Voetelink het ambassadeurschap graag op zich namens de BHS. In de Sa! is één en ander na te lezen.