Thema- avond 4 maart a.s. voor ouders/verzorgers #Onderwijs2032

De ouderadviesraad van de Burgemeester Harmsma School organiseert op 4 maart a.s. een algemene ouderavond met als thema: Onderwijs 2032.

We gaan deze avond in gesprek over het onderwijs van de toekomst. De samenleving en de arbeidsmarkt veranderen. Het is daarom belangrijk om na te denken hoe we leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs zo goed mogelijk blijven voorbereiden op de toekomst.

  • Wat moeten leerlingen nu leren om straks een vliegende start te kunnen maken op de arbeidsmarkt?
  • Welke kennis, vaardigheden en houding hebben zij nodig om zo goed mogelijk te functioneren in de samenleving van de toekomst?
  • Hoe kan de school leerlingen helpen om actieve, verantwoordelijke en sociale burgers te worden?
  • Wat kan de school leerlingen leren om talenten en interesses te ontdekken en ontwikkelen?
  • Hoe vinden trends als technologisering, individualisering, internationalisering en flexibilisering een plek in de inhoud van het onderwijs?

De avond wordt georganiseerd door de ouderadviesraad in samenwerking met Timpaan Onderwijs. Directie en medewerkers van de BHS ondersteunen de organisatie van deze avond van harte.

Maandag 4 maart thema-avond ouderadviesraad van 20-22 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur)

U wordt bij deze van harte uitgenodigd voor deze avond. Wilt u zich d.m.v. het opgaveformulier thema-avond #onderwijs2032 opgeven? Dan houden wij rekening met uw komst!

Heeft u nog vragen n.a.v. dit bericht of de thema-avond, mail dan gerust ouderraad@bhs.frl. Voor meer informatie over de ouderadviesraad kijkt u op deze website: ouderadviesraad BHS.

 

Met vriendelijke groet, namens de gehele ouderadviesraad

 

Mevr. J. ter Schuur

Voorzitter ouderadviesraad