Ouderavond “Onderwijs 2032” levert vruchtbare en interessante gesprekken op!

De Ouderadviesraad in samenwerking met Timpaan Onderwijs heeft maandag 4 maart jl. een ouderavond georganiseerd met als thema ‘Onderwijs 2032’ . De ouders, leerkrachten en leerlingen gingen in gesprek over het onderwijs van de toekomst en hoe de leerlingen van nu daar zo goed mogelijk op kunnen worden voorbereid. De avond leverde, ondanks de ietwat lage opkomst, vruchtbare en interessante gesprekken op..

Er zijn genoeg ideeën aangedragen die verder uitgewerkt kunnen worden door de Burgemeester Harmsma School. Bedankt hiervoor!