Turbotechniek voor klas 3GT gestart

Vandaag is het turbotechniektraject in klas 3 gestart. Leerlingen uit de 3e klas gemengde of theoretische leerweg kunnen dit talentvak kiezen in klas 3 en 4 van de BHS. Gedurende tien weken maken de derde klassers kennis met o.a. besturingstechniek, pneumatiek en gaan ze op excursie bij technische bedrijven. Als de leerlingen dat willen, kunnen ze, net als twee van onze huidige vierde klassers, ook het Turbotechniektraject in de 4e klas volgen. Dan volgen ze het traject niet op de BHS, maar gaan ze een dagdeel naar de Friese Poort in Drachten om turbolessen te volgen. Op 4 april a.s. presenteren onze 4e klassers daar hun resultaten aan hun ouders/verzorgers, de decanen en docenten. Bij goed gevolg mogen deze leerlingen in leerjaar 2 in het MBO instromen. Met recht een Turboroute dus!