(S)Cool on wheels voor alle 2e klassen

Dat basketballen in een rolstoel nog niet zo gemakkelijk is, hebben onze 2e klassers dinsdag 26 maart ervaren. Rob Boskeljon (een sporter met een handicap) van Sport Fryslan en het project “(S)Cool on Wheels” verzorgde in samenwerking met onze gymdocenten voor alle tweede klassen een theorieles en een praktijkles. Hij vertelde over het leven en sporten met een handicap. Tijdens de praktijkles in de gymzaal ervoeren de leerlingen hoe het is om te leven en te sporten in een rolstoel. Rob had voor alle leerlingen een rolstoel meegenomen en natuurlijk werd er fanatiek gesport! Een leerzame ervaring voor onze leerlingen.