Toekenning landelijke pilot: Nieuw schoolexamenvak op BHS!

De BHS neemt vanaf volgend schooljaar deel aan een landelijke pilot rondom de ontwikkeling van een nieuw schoolexamenvak! Dat houdt in dat de school vanaf volgend schooljaar een nieuw schoolexamenvak in haar aanbod opneemt: Technologie & Toepassing (T&T). In dit vak, dat na 1 augustus gekozen kan worden door leerlingen uit de 3e klas uit de gemengde en theoretische leerweg maken leerlingen kennis met nieuwe technologische werelden. T&T  is voor leerlingen die houden van denken en doen, die technologie interessant vinden, die enthousiast worden van echte praktijkopdrachten en bedrijven willen helpen met frisse ideeën!

Leerlingen 2e klas worden voorgelicht op dinsdag 25 juni van 8.30-9.00 uur. Geïnteresseerde ouders/verzorgers van 2e klasleerlingen met het advies GT zijn (evt. met zoon/dochter) welkom op de speciale inloopbijeenkomst op donderdag 27 juni van 17-18 uur. Over aanmelding voor de bijeenkomst worden ouders/ verzorgers vrijdag 21 juni middels een brief geïnformeerd.