BHS en Albert Heyn werken samen aan afvalvrije ‘snoeproute’

De BHS en Albert Heyn werken samen aan een schone schoolomgeving. Vanaf deze week zorgen leerlingen en medewerkers van de BHS ervoor dat de route tussen Albert Heyn en de BHS vrij van afval is. De leerlingenraad van de BHS is initiatiefnemer van dit project. In de Sa! week 44 stond een mooi artikel over de start.