Berichtgeving 15 maart 22:30u n.a.v. uitbraak coronavirus

Gorredijk, 15 maart 2020

Betreft:                sluiting Burgemeester Harmsma School t/m 5 april

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

De Burgemeester Harmsma School heeft u de afgelopen dagen geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het coronavirus. Ons uitgangspunt was om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, mits dit op een verantwoorde, veilige manier te organiseren was.

Als school vinden wij het van groot belang om:

  • maatregelen in te zetten om de verdere uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan;
  • veiligheid van onze leerlingen en hun familiekring, onze medewerkers en andere nauw betrokkenen voorop te stellen;
  • onrust weg te nemen en helderheid te verschaffen;

De ontwikkelingen gaan nu snel: na het besluit van het kabinet om de scholen t/m in ieder geval 5 april te sluiten, blijft ook de BHS vanaf maandag 16 maart gesloten. We bereiden ons nu voor op het verzorgen van onderwijs op afstand, waarbij de prioriteit bij onze examenleerlingen ligt. We verwachten u in de loop van maandag 16 maart daarover meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Er zijn dus t/m 5 april a.s. géén fysieke lessen op de BHS. De school is maandag 16 maart wel open voor leerlingen die nog boeken of andere spullen, zoals het Chromebook moeten ophalen. De school blijft t/m 5 april ook open voor de leerlingen waarvan de ouders/verzorgers in vitale beroepen werken, zoals zorgverlening, hulpverlening en voedselvoorziening. Mocht u opvang nodig hebben voor uw zoon/ dochter: maak dit dan kenbaar bij de mentor van uw kind. Ook bij de opvang van deze leerlingen geldt, dat we een gepaste afstand van anderhalve meter houden.

De stages voor de 3e klas basis- kaderleerlingen worden vanaf maandag 16 maart afgebroken. We verwachten dat de betreffende leerlingen maandagochtend 16 maart zelf hun stagebedrijf inlichten over dit schoolbesluit en het stagebedrijf op deze manier inlichten.

Ook de geplande schoolexamens van maandag 16 maart gaan niet door. We verwachten de schoolexamenplanning te moeten wijzigen, maar het onderwijs aan onze examenleerlingen heeft prioriteit. We zullen u daar in de loop van de maandag over informeren.

Over verdere ontwikkelingen wordt u uiterlijk maandag 16 maart om 18:00 uur geïnformeerd. Ook kunt u actuele informatie vinden op onze website: www.bhs.frl.

Voor dringende vragen kunt u de school vanaf maandagochtend 8:00 uur bereiken of een mail sturen naar de mentor van uw zoon/ dochter of via info@bhs.frl.

Met vriendelijke groet,

Jolida Voetelink

Directeur/ bestuurder