Opening Groen op de BHS zeer geslaagd!

Na een mooi openingswoord door directeur J. Voetelink en wethouder L. De Vries van de gemeente Opsterland, waarin leerlingen en collega’s werden geprezen om hun ontwikkeldrift en de wethouder verwees naar het nut en noodzaak van het kennismaken met Groen in de plattelandsgemeente waarin wij wonen, werd vanmiddag het nieuwe programma-aanbod van de BHS officieel geopend.

Wethouder De Vries deed dat door het groene water door de flessen te laten stromen, zodat de sleutel boven kwam drijven, waarmee hij het nieuwe Groenlokaal kon openen.

Vervolgens kon hij met de leerlingen in gesprek om te kijken en te ervaren met welke activiteiten zij zich bij Groen bezighouden. Het was een feestelijke en geslaagde opening!