BHS bruist weer in tweede BHS- Actiefweek

De BHS bruist weer in de tweede BHS- Actiefweek! Het is de tweede van in totaal vier weken in dit schooljaar waarin de BHS haar leerlingen op een andere manier wil laten leren. In de tweede BHS- Actiefweek wordt veel in projectvorm gewerkt, leren leerlingen samenwerken, wordt gewerkt aan het wegwerken van leerachterstanden en groepsvorming in de bovenbouw en wordt getraind voor het schoolexamen door de examenkandidaten.  Al met al: een drukte van belang, waarin leerlingen ook vooral worden gestimuleerd om een actieve houding te laten zien!

Kick off met een online jury voor het project “Waste battle” in klas 1

 

Ontwerp je eigen spel met je tafelgroep in de onderbouw

insectenhotels maken in klas 2

 

 

 

 

 

 

 

 

sportdagen klas 1,2 en 3