Mondkapjesplicht op school vanaf 1 december a.s.

Ook in de gebouwen van de BHS geldt vanaf 1 december de verplichting om een mondkapje te dragen. Dit is te lezen in de aanvullende regeling van de  Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 november 2020, waarin zij aanvullende verplichting opleggen om een mondkapje te dragen: regeling.