Artikelen door Esther Brouwer

BHS Doet!

Vrijdagochtend 20 december 2019 stond voor de 1e en 2e klassers in het teken van BHS Doet! Alle elf klassen zetten zich vrijdagochtend belangeloos in voor hun medemens, een bedrijf of een instelling. Zo kwam het dat er groepen leerlingen in Voltawerk knutselden met bewoners, de buurt werd uitgenodigd voor een kopje koffie in de […]

Paarse vrijdag BHS: Jezelf kunnen zijn is een feest!

Op de tweede vrijdag van december wordt in Nederland aandacht gevraagd voor tolerantie in onze samenleving t.a.v. gender- en seksuele diversiteit. Ook op de BHS vragen we hier aandacht voor. In het kader van identiteitsontwikkeling van jongeren is je zelf kunnen zijn van essentieel belang. Samen met de jongerenwerkers van Code Hans organiseerde een werkgroep […]

Sinterklaas op de BHS

Ook in de eerste en tweede klassen van de BHS werd Sinterklaas gevierd afgelopen week. Er werden cadeauspelletjes gespeeld en/of prachtige surprise of gedichten uitgewisseld. We wensen alle BHS-websitebezoekers natuurlijk een gezellige pakjesavond!   klas 1E vierde Sinterklaas met surprises en gedichten.

Grutsk op ús Pieten!

Bij de intocht van Sinterklaas in Gorredijk van afgelopen zaterdag hadden BHS- leerlingen een groot aandeel. Wij zijn supertrots op hun inzet en de vrolijkheid die ze brachten!

Kinderboekenweek lessen Nederlands klas 1 en 2 gestart

Deze week is de kinderboekenweek gestart, óók op de BHS. De mediatheek en de lessen Nederlands in klas 1 en 2 staan in het teken van het thema van de kinderboekenweek: Reis mee! De leerlingen in klas 1 en 2 werken bij de lessen Nederlands aan een speciaal project rondom de kinderboekenweek en schrijven een […]

Introductiekamp Ameland

Ook dit schooljaar sluiten de 1e klassen hun introductieperiode op de BHS af met een driedaags schoolkamp op Ameland. Het is ieder jaar een bijzondere, spannende en nieuwe belevenis voor onze leerlingen, waarbij groepsvorming centraal staat. Dit schooljaar zijn er verschillende samenwerkingsspellen op het strand, wordt er een dropping georganiseerd, brengen leerlingen een bezoek aan […]