Artikelen door Burgemeester Harmsma School

Skelterproject Friese Poort

Twee weken geleden zijn we met de techniekjongens van de Burgemeester Harmsma school op bezoek geweest bij Janco de Jong in Gorredijk. Daar heeft Rudolf de Jong ons laten zien wat voor prachtige kachels zij maken. Janco de Jong is onze sponsor voor de Skelterrace die georganiseerd wordt door de Friese Poort in Drachten. De […]

BHS zoekt aansluiting projecten Opsterland in LF2018

Matthijs van Waveren en Corita van der Veen van de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk kwamen maandagavond snuffelen in Beetsterzwaag. Op zoek naar een project waarin de school ook een rol kan spelen. Corita: “Vorig jaar is onze cultuurklas betrokken geraakt bij het festival Welcome to the Village. Daarvoor hebben we honderd regenjassen gemaakt. Dat […]

Lessen vervallen om 13:15 uur

In verband met de te verwachte sneeuwval, vervallen op maandag 11 december alle lessen en de schoolexamens vanaf 13:15 uur. De schoolexamens van klas 4 worden verschoven naar maandag 18 december om 08:30 uur. De ouderavond van klas 3A, 3B en 3C wordt ook verschoven naar maandag 18 december.

Overlijden Jouke Kramer

Wa’t leafde jout en leafde krijt, lit in grutte leechte efter.   Jouke Kramer   Ta grut fertriet moatte wy ôfskie nimme fan ús leave, yntegere en belutsen kollega, adjunktdirekteur en dosint oan syn skoalle, de Burgemeester Harmsma School op’e Gordyk. Hy hat him 36 jier mei syn hert en siel foar en yn de […]