Ondersteuningsaanbod

We hebben ons aanbod voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte beschreven in het schoolondersteuningsplan (SOP). De school publiceert dat plan ieder jaar via de website scholenopdekaart.nl. U vindt het SOP van BHS Gorredijk hier.

Daarnaast hebben we het aanbod verbeeld in een grafische weergave hieronder: