Ondersteuningsroutes

In het overzicht hieronder worden de ondersteuningsroutes op BHS Gorredijk verbeeld. In alle gevallen is de mentor het eerste aanspreekpunt voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeftes. Daarna kunnen, afhankelijk van de onderwijsbehoefte, verschillende wegen in school bewandeld worden door de mentor samen met ouders en leerling.