Vragen over ondersteuning

Heeft u vragen over de ondersteuning van uw zoon of dochter of in het algemeen over leerlingbegeleiding? Dan kunt u terecht op deze site of bij één van onze ondersteuningscoördinatoren. Zij staan u graag te woord.

  • voor ondersteuningsvragen over leerlingen in klas 3 en 4 en over verzuim:

Mevr. Jacoline de Jong (ondersteuningscoördinator bovenbouw): jdejong@bhs.frl

  • Voor ondersteuningsvragen over leerlingen in klas 1 en 2 en over dyslexie:

mevr. Evelyne Werkman (ondersteuningscoördinator onderbouw): ewerkman@bhs.frl

  • Voor ondersteuningsvragen over leerlingen die op school instromen, doorstromen en uitstromen:

mevr. Fidan Yigitdöl (ondersteuningscoördinator in- door- en uitstroom): fyigitdol@bhs.frl

Informatiepunt ouders en leerlingen samenwerkingsverband

Heeft u vragen over passend onderwijs of het samenwerkingsverband?

Bij het informatiepunt van het samenwerkingsverband voor ouders en leerlingen kunnen ouders en leerlingen ook terecht met hun vragen over passend onderwijs. Hier kunnen ouders goede en onafhankelijke informatie krijgen over hun eigen rechten en plichten, de rechten en plichten van de school en het aanbod voor passend onderwijs in de regio Zuidoost Friesland.

Het informatiepunt is op werkdagen bereikbaar op het telefoonnummer 0512-799820.

Ook kunt u een mail sturen naar info@swvzofriesland.nl of het contactformulier invullen.