De ouderraad van 2018-2019: even voorstellen !

Een nieuw schooljaar, een nieuwe ouderraad, daarom stellen wij ons even voor:

Joke ter Schuur

Joke ter Schuur

Voorzitter
Hinkje Dijkstra

Hinkje Dijkstra

Secretaris
Rob Reinders

Rob Reinders

Penningmeester
Anita de Kleine

Anita de Kleine

Lid
Annalies Semplonius

Annalies Semplonius

Lid

Waar staat de ouderraad voor:

Visie Ouderraad

De Ouderraad sluit zich aan bij de missie en visie van de Burgemeester Harmsma School en stelt zich verbindend, betekenisvol en ontwikkelingsgericht op om leerlingen een fijne middelbare schooltijd te kunnen laten hebben. De Ouderraad ondersteunt de uitgangspunten van de school. Vanuit betrokkenheid, vertrouwen en objectiviteit wil de Ouderraad een onmisbare partner zijn voor leerlingen, docenten, ouders en de directie.

Doelen Ouderraad

  • De Ouderraad behartigt de belangen van de ouders en van leerlingen.
  • De Ouderraad is de verbindende schakel tussen ouders en school.

De Ouderraad draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de leefbaarheid in de school. Voor meer informatie of vragen kun je terecht op het volgende e-mail adres: ouderraad@bhs.frl 

Nieuwe ouders gezocht!

Wij zoeken nieuwe ouders voor de ouderraad van Burgemeester Harmsma School! (Flyer ouderraad 2018-2019)

Een actieve ouderraad biedt een school een prachtig platform voor de dialoog met de ouders en verzorgers van de leerlingen. Voor de ouders en verzorgers geeft het lidmaatschap van de raad de kans mee te praten over de school en een kijkje te nemen in haar keuken. De BHS loopt voorop in vernieuwingen van onderwijs en ziet de ouderraad hierin als klankbord.

De verkiezing van de leden van de ouderraad vindt jaarlijks plaats tijdens een gezamenlijke vergadering van de ouders/verzorgers van de leerlingen van de BHS. De ouderraad vergadert minimaal vier keer per jaar om te praten over de meest uiteenlopende schoolzaken. Deze vergaderingen worden voorbereid door het dagelijks bestuur in samenwerking met minimaal één lid van het managementteam van de school.

De ouderraad bestaat uit minimaal 6 en maximaal 11 leden. Momenteel bestaat de ouderraad uit vijf leden, We zijn dus op zoek naar nieuwe leden voor onze ouderraad.

Goed om te weten: De ouderraad is géén formeel orgaan. De Ouderraad is een klankbordgroep waarin de dialoog tussen school en ouders/verzorgers plaatsvindt. Het is een platform om ideeën af te stemmen. Wilt u meepraten over het volgen van procedures of processen, dan kunt u zich beter beschikbaar stellen voor de oudergeleding van de MR. Ouders die zitting nemen in de MR, kunnen daarom niet zitting nemen in de ouderraad en vice versa.

De ouderraad heeft in een helder document o.a. de werkwijze, het doel en de taken beschreven. Dit document kunt u via onze website bekijken: https://www.bhs.frl/wp-content/uploads/2017/10/Ouderraad-van-de-Burgemeester-Harmsmaschool-huishoudelijk-reglement.pdf?x42258

Heeft u belangstelling om in de ouderraad zitting te nemen, dan zijn we daar uiteraard erg blij mee. Ouders kunnen contact zoeken met de ouderraad via ouderraad@bhs.frl . U kunt u via dit mailadres ook aanmelden als verkiesbaar ouderraadslid.

Met vriendelijke groet namens de ouderraad en de school,

Mevr. J. Ter Schuur (voorzitter ouderraad)

Mevr. J Voetelink (directeur).