Waar staat de ouderadviesraad voor:

Visie Ouderadviesraad

De Ouderadviesraad sluit zich aan bij de missie en visie van de BHS Gorredijk en stelt zich verbindend, betekenisvol en ontwikkelingsgericht op om leerlingen een fijne middelbare schooltijd te kunnen laten hebben. De Ouderadviesraad ondersteunt de uitgangspunten van de school. Vanuit betrokkenheid, vertrouwen en objectiviteit wil de Ouderadviesraad een onmisbare partner zijn voor leerlingen, docenten, ouders en de directie.

Doelen Ouderadviesraad 

  • De Ouderadviesraad behartigt de belangen van de ouders en van leerlingen.
  • De Ouderadviesraad is de verbindende schakel tussen ouders en school.

De raad draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de leefbaarheid in de school. Voor meer informatie of vragen kun je terecht op het volgende e-mail adres: ouderraad@bhs.frl 

Nieuwe ouders gezocht!

Wij zoeken nieuwe ouders voor de Ouderadviesraad van BHS Gorredijk! Heeft u belangstelling? Meldt u dan via ouderraad@bhs.frl

Een actieve Ouderadviesraad biedt een school een prachtig platform voor de dialoog met de ouders en verzorgers van de leerlingen. Voor de ouders en verzorgers geeft het lidmaatschap van de raad de kans mee te praten over de school en een kijkje te nemen in haar keuken. De BHS loopt voorop in vernieuwingen van onderwijs en ziet de ouderraad hierin als klankbord.

De verkiezing van de leden van de Ouderadviesraad vindt, wanneer nodig, jaarlijks plaats tijdens een gezamenlijke vergadering van de ouders/verzorgers van de leerlingen van de BHS. De Ouderadviesraad vergadert minimaal vier keer per jaar om te praten over de meest uiteenlopende schoolzaken. Deze vergaderingen worden voorbereid door het dagelijks bestuur in samenwerking met minimaal één lid van het managementteam van de school.

Goed om te weten: De Ouderadviesraad is géén formeel orgaan. De Ouderadviesraad is een klankbordgroep waarin de dialoog tussen school en ouders/verzorgers plaatsvindt. Het is een platform om ideeën af te stemmen. Wilt u meepraten over het volgen van procedures of processen, dan kunt u zich beter beschikbaar stellen voor de oudergeleding van de MR. Ouders die zitting nemen in de MR, kunnen daarom niet zitting nemen in de Ouderadviesraad en vice versa.

In een helder document heeft de Ouderadviesraad o.a. de werkwijze, het doel en de taken beschreven. Dit document kunt u via onze website bekijken: huishoudelijk reglement OR 2017

Heeft u belangstelling om in de Ouderadviesraad zitting te nemen, dan zijn we daar uiteraard erg blij mee. Ouders kunnen contact zoeken met de Ouderadviesraad via ouderraad@bhs.frl . U kunt u via dit mailadres ook aanmelden als verkiesbaar ouderdviesraadslid.

Met vriendelijke groet namens de Ouderadviesraad en de school,

Mevr. J Voetelink (directeur).