Bestuurder

De leiding van de Burgemeester Harmsma School is in handen van de directeur/bestuurder
mevrouw J. Voetelink.

Raad van Toezicht

De Burgemeester Harmsma School is een openbare scholengemeenschap. Het bevoegd gezag (Raad van Toezicht) is in handen van een stichting. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de gemeenteraad van Opsterland.

De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal zes personen.
De gemeenteraad benoemt:

Maximaal twee leden op bindende voordracht van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van de school
Eén lid op bindende voordracht van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad
Maximaal drie leden op bindende voordracht van de Raad van Toezicht

Per 1 augustus 2019 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende personen:

De heer J. Teunissen (voorzitter)
De heer drs. E. Vriesen
Mevrouw H.J.C. Willemse-Lanjouw
De heer S. Lageveen
Mevrouw T.H. Haseloop-Amsing

Correspondentieadres Raad van Toezicht:
Postbus 32, 8400 AA Gorredijk


Reglement Raad van Toezicht.pdf

Profielschets lid Raad van Toezicht.pdf