Bestuurder

De leiding van onze scholengemeenschap is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur, de heer drs. P. Schram. Hij is bereikbaar via het secretariaat op de hoofdvestiging van Singelland aan de Van Haersmasingel 37 in Drachten, telefoon (0512) 75 03 59.

Directie

Iedere school van Singelland heeft ook een eigen schoolleiding:

BHS Gorredijk: mevr. J. Voetelink

Raad van Toezicht

Scholengemeenschap Singelland is een openbare scholengemeenschap. Het bevoegd gezag (de Raad van Toezicht) is in handen van een stichting. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraad van Smallingerland.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Dhr. J. Rijnhart (voorzitter)
Mevr. T.H. Haseloop-Amsing
Mevr. A. Janssen
Dhr. Drs. E. Vriesen
Dhr. O. van der Galiën
Mevr. T. Stoker
Dhr. S. Lageveen

Correspondentieadres Raad van Toezicht:
Raad van Toezicht Singelland, Postbus 112, 9200 AC Drachten


Reglement Raad van Toezicht.pdf

Profielschets lid Raad van Toezicht.pdf