Medezeggenschapsraad

Op basis van het aantal leerlingen van de school kent de medezeggenschapsraad (MR) twaalf zetels. Het personeel van de school bezet daarvan vijf, terwijl de overige zeven zetels worden ingenomen door de ouders en de leerlingen. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar voltallig; de personeelsgeleding komt om de week bij elkaar.

De volgende personen maken deel uit van de MR:

Personeel:

 • Mevr. C. Novak (voorzitter)
 • Mevr. B. Rinsma (secretaris)
 • Dhr. S. Hoekstra
 • Dhr. A.J. Jansen
 • Dhr. C. Veldman

Ouders:

 • Dhr. R. Reinders
 • Dhr. H. Berga

Leerlingen:

 • Ferre Jasper
 • Emma Allen
 • Djura Schipper
 • Daniël Vos
 • Folkert Semplonius