Medezeggenschapsraad

Op basis van het aantal leerlingen van de school kent de medezeggenschapsraad (MR) twaalf zetels. Het personeel van de school bezet daarvan vijf, terwijl de overige zeven zetels worden ingenomen door de ouders en de leerlingen. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar voltallig; de personeelsgeleding komt om de week bij elkaar.

De volgende personen maken deel uit van de MR:

Personeel:

  • Mevr. C. Novak (voorzitter)
  • Mevr. B. Sikkema
  • Dhr. S. Hoekstra
  • Mevr. B. Visser
  • Dhr. D. van Gog

Ouders:

  • Dhr. B. Bij de Leij
  • Dhr. H. Berga

Leerlingen:

  • Leerjaar 2: Rianne van der Dam en Chris Schippers
  • Leerjaar 3: Lieke van Linde en Sydo Jasper
  • Leerjaar 4: Giny van der Veen en Bart Horlings

Hieronder vindt u het medezeggenschapsreglement.