Medezeggenschapsraad

Op basis van het aantal leerlingen van de school kent de medezeggenschapsraad (MR) twaalf zetels. Het personeel van de school bezet daarvan vijf, terwijl de overige zeven zetels worden ingenomen door de ouders en de leerlingen. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar voltallig; de personeelsgeleding komt om de week bij elkaar.

De volgende personen maken deel uit van de MR:

Personeel:

 • Mevr. C. Novak (voorzitter)
 • Mevr. B. Rinsma (secretaris)
 • Dhr. S. Hoekstra
 • Mevr. B. Visser
 • Dhr. C. Veldman

Ouders:

 • Dhr. B. Bij de Leij
 • Dhr. H. Berga

Leerlingen:

 • Emma Allen
 • Daniël Vos
 • Folkert Semplonius
 • 2 vacatures

Hieronder vindt u het medezeggenschapsreglement.