IDENTITEIT

BHS Gorredijk, school van OSG Singelland, is een Openbare School voor Voortgezet Onderwijs met een heterogene onderbouw waarin leerlingen zitten van VMBO t/m HAVO (VWO)- niveau.

Het openbare karakter van de school komt naar voren in het respecteren van ieders achtergrond, cultuur of levensbeschouwing.