De Inspectie maakt van elke school jaarlijks een risicoanalyse. Onderdeel van deze risicoanalyse is een opbrengstenoverzicht per onderwijssoort. De opbrengsten zijn de resultaten van de leerlingen en hun voortgang in ontwikkeling. Op de Toezichtkaart staan deze opbrengsten aangegeven in een totaalscore: voldoende, zwak of zeer zwak. Naast de opbrengsten wordt gekeken naar de jaarstukken en mogelijke signalen (klachten van ouders). Als de analyse geen risico’s laat zien, wordt een zogenoemd basistoezicht toegekend.

BHS Gorredijk haalt in de beoordeling (april 2018) voor alle leerwegen de hoogst mogelijke score, namelijk voldoende.

Wij staan op de kaart!

De BHS verantwoordt zich over haar resultaten, zoals bijvoorbeeld tevredenheid van leerlingen en ouders/ verzorgers, via Scholen op de kaart. Klik hieronder om onze resultaten te bekijken: