Ondersteuningsteam

Op BHS Gorredijk staat naast de mentoren ook een ondersteuningsteam klaar om leerlingen extra te ondersteunen in of buiten de klas.

Op school is de volgende expertise aanwezig:

 • dyslexiebegeleider;
 • leerlingbegeleider (remedial teacher);
 • orthopedagoog;
 • lespleinassistent;
 • verzuimcoördinator;
 • leerlingcoördinator stimuleren gewenst gedrag;
 • begeleider Time Out;
 • maatwerkbegeleiding rekenen;
 • maatwerkbegeleiding taal;
 • maatwerkbegeleiding sociale vaardigheden;
 • faalangstreductietrainer;
 • interne begeleider;
 • examenvreestrainer;
 • leerwerktrajectbegeleider.