Nuttige documenten voor leerlingen

Klik op een naam om het document te openen

Rond 1 oktober worden aan klas 3 en klas 4 leerlingen de Examenreglementen en Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan de leerlingen uitgedeeld. Hierin staan voor elk vak de voor het schoolexamen meetellende toetsen die gedurende klas 3 en 4 meetellen voor het schoolexamencijfer. Ook de weging van de onderdelen is hierin vastgelegd. Door op het betreffende PTA te klikken opent het document. Daarnaast is uiteraard het examenreglement van belang.