Vanaf schooljaar 2018-2019 is het mogelijk voor leerlingen om gedurende korte periodes (maximaal drie weken achtereen) gericht te werken aan hun eigen hulpvragen t.a.v. de leerstof in het Onderwijsatelier.

Leerlingen kunnen zich via hun mentor aanmelden voor het onderwijsatelier om zo onder begeleiding van een vakdocent aan hun hulpvraag te werken.

Op dinsdag, woensdag en donderdag, meestal vanaf 14.15 uur, bemensen vakdocenten van verschillende vakken het onderwijsatelier.

In 2017-2018 is een proef gedraaid met dit nieuwe concept en de ervaringen van zowel leerlingen als docenten waren overwegend positief. In 2018-2019 maakt dit aanbod daarom standaard deel uit van onze onderwijsaanbod. Wilt u meer weten over het onderwijsatelier, klik dan op deze Flyer 2018 Maatwerkuren of neem contact op met de mentor van uw zoon of dochter.