Beroepsgerichte leerwegen (KBL en BBL)

De kadervariant bereidt een leerling voor op doorstroom naar niveau 3 en 4 van het MBO, terwijl de basisvariant voorbereidt op niveau 2 van het MBO. De leerling kiest aan het eind van klas 2 een technische richting óf een dienstverlenende richting. Binnen de gekozen richting worden in klas 3 verschillende profielmodules en keuzevakken en aangeboden. Binnen de technische richting kiest een leerling lesstof uit onder andere de (woning)bouw, interieurbouw, ICT, grafische vormgeving, transport, mobiliteit, installatietechniek, duurzame energie en metaaltechniek. Binnen de dienstverlenende richting kiest een leerling lesstof uit economie, zorg en welzijn, ondernemen, secretariaat, logistiek, administratie, gastheerschap, horeca, mode en design, webshop, verzorging, welzijn, sport en beweging, beveiliging en veiligheid, uiterlijke verzorging, haarverzorging, recreatie, de keuken, ouderenzorg en werken in de kinderopvang.
De BHS wil hiermee een zo breed mogelijk pakket aanbieden, zodat een leerling in klas 3 zijn/haar interesses en kwaliteiten goed kan onderzoeken. Op deze manier groeit een leerling naar een profiel toe dat op zijn/ haar lijf is geschreven. Aan het eind van klas 3 kiest de leerling uit de gekozen richting zijn/haar definitieve uitstroomprofiel, waarin examen wordt gedaan.
Afhankelijk van de prestaties op de theorievakken en het op het beroepsgerichte vak, wordt dit kaderberoepsgericht (KBL) of basisberoepsgericht (BBL). Extra vakken zijn mogelijk, ook extra beroepsgerichte keuzevakken. Daarnaast kunnen vakken op een hoger niveau worden gevolgd.

Klik hier voor de folder over de nieuwe bovenbouw.

De uitstroomprofielen in klas 4 op de BHS zijn:

 • Economie en ondernemen (EO)
  Met aandacht voor administratie, commerciële activiteiten, magazijn en secretariële werkzaamheden.
 • Zorg & Welzijn (ZW)
  Met aandacht voor de mens in relatie tot activiteit, gezondheid, omgeving en zorg.
 • Bouwen, wonen en Interieur (BWI)
  Met aandacht voor bouwen vanaf de fundering, het bouwproces inclusief de voorbereiding, design, decoratie en hout- en meubelverbindingen.
 • Motorvoertuigen en transport (MT)
  Met aandacht voor het testen van de motorconditie, transport, verlichting- en comfortsystemen, wielophanging en carrosserie.
 • Produceren, installeren en energie (PIE)
  Met aandacht voor besturen, automatiseren, installeren, monteren, ontwerpen, maken en het bewerken en verbinden van materialen.

Leerlingen die in klas 3 problemen ondervinden om de Basisberoepsgerichte leerweg met een diploma af te sluiten, kunnen de overstap maken naar het Leerwerktraject.

Lessentabel
De BHS werkt met lessen van 60 minuten.