Gemengde leerweg (GL)

Evenals de leerlingen in de theoretische leerweg krijgen de leerlingen in de gemengde leerweg in klas 3 veel theorievakken aangeboden. In het te kiezen deel zit in de gemengde leerweg een beroepsgericht vak.

De Burgemeester Harmsmaschool biedt al vanaf 1981 de gemengde leerweg aan, aanvankelijk met speciale toestemming van het Ministerie van Onderwijs. Inmiddels is deze leerweg landelijk ingevoerd via de wetgeving VMBO om een goede aansluiting op het MBO tot stand te brengen.

Aan het einde van klas 3 wordt in de gemengde leerweg het definitieve eindexamenpakket gekozen. Dit kan bestaan uit alsnog alleen maar theorievakken voor het examen VMBO-TL, maar ook het op de praktijk gerichte vak uit de het profiel kan meegenomen worden als examenvak voor het examen VMBO-GL.

Het vrij te kiezen deel kan worden aangevuld tot een maximum van zeven vakken. Ook in de gemengde leerweg moet een profielwerkstuk worden gemaakt.

Het diploma VMBO-GL geeft toegang tot niveau 3 of 4 van een MBO-opleiding. Met het juiste vakkenpakket behoort een overstap naar HAVO-4 ook tot de mogelijkheden. Bij de overgang naar HAVO-4 worden soms aanvullende eisen gesteld door HAVO-scholen.

TURBO-traject

Samen met een beperkt aantal VO-scholen en samen met de Friese Poort in Drachten doet de BHS mee aan het TURBO-traject.

TURBO in klas 3

Het doel van het extra keuzevak TURBO is om 3e klas leerlingen uit onze gemengde en theoretische leerweg te interesseren en te motiveren voor techniek en specifiek voor het Turbotraject in leerjaar 4 en het MBO. De BHS heeft dit keuzevak zelf ontwikkeld.

TURBO in klas 4

TURBO in klas 4 is bedoeld om bepaalde leerlingen een beter alternatief te bieden voor de VMBO-GL/TL naar HAVO naar HBO-route. Beter, omdat via een meer beroepsgerichte leerweg, een betere beroepsvoorbereiding en beroepskeuze kan plaatsvinden.  Doelstelling van TURBO is om leerlingen binnen tien jaar het VMBO, MBO én HBO te laten doorlopen. Dit traject is ontwikkeld door een aantal VMBO- scholen, MBO (Friese Poort Drachten) en NHL. Zij verwachten ook dat het aantal keuzes voor een technische opleiding zal toenemen. Leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor dit traject zijn 4e klasleerlingen die kiezen voor de gemengde of theoretische leerweg in het VMBO én boven een afgesproken norm scoren wat betreft wiskunde en natuurkunde. Het traject is tot nu toe alleen mogelijk binnen de MBO- opleiding Middenkader Engineering. Mogelijk wordt het in de nabije toekomst uitgebreid naar andere (technische) richtingen.

Lessentabel

De BHS werkt met lessen van 60 minuten. De lessentabel voor TL en GL is hieronder te vinden.