De potentiële HAVO-leerlingen volgen in klas 3 de theorievakken via de Theoretische Bovenbouw, net als de TL- leerlingen. Voor twee à drie lesuren per week, afhankelijk van het daarop volgende jaar te kiezen profiel in HAVO 4, krijgen deze leerlingen ondersteuning in een aantal vakken (met name voor Wiskunde en Engels), om de overstap te kunnen bewerkstelligen.
Met de omringende HAVO scholen (OSG Sevenwolden te Heerenveen, OSG Singelland te Drachten en Stellingwerf College te Oosterwolde) zijn afspraken gemaakt met betrekking tot deze doorstroming.

Elk jaar maakt een groep leerlingen de overstap van klas 3 BHS naar HAVO 4 en de ervaringen van de afgelopen 20 jaar zijn heel positief. Bijna alle leerlingen die de overstap maken, doorlopen HAVO 4 en HAVO 5 zonder te doubleren; soms maakt een leerling zelfs de overstap van HAVO 4 naar VWO 5. Natuurlijk blijft daarnaast de mogelijkheid bestaan om eerst het examen VMBO Theoretisch of Gemengd te doen op de BHS en vervolgens na klas 4 over te stappen naar HAVO 4.