Leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg die om wat voor reden niet in staat zijn het normale programma te volbrengen, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid het leerwerktraject (LWT) te volgen. In die setting gaan ze twee dagen per week naar school om Nederlands, Maatschappelijke oriëntatie en het op het beroep gerichte vak te leren, terwijl de rest van de week de leertijd wordt besteed aan het volgen van een stage op het leerwerkbedrijf. Het diploma VMBO-BBL leerwerktraject geeft toelating tot niveau 2 van het MBO.