Onderbouw

Het doel van het onderwijs aan de Burgemeester Harmsma School is om een bijdrage te leveren aan een zo veelzijdig mogelijke individuele en sociale ontwikkeling van…  lees verder »

Beroepsgerichte leerwegen

Aan het einde van de tweede klas maken de leerlingen een keuze voor een richting en voor een leerweg. De leerweg wordt mede bepaald door …  lees verder »

Theoretische leerweg

In de theoretische leerweg in klas 3 worden bijna alleen theorievakken aangeboden. Naast een verplicht deel kan het vakkenpakket aangevuld… Lees verder »

HAVO 4 doorstroom

De potentiële HAVO-leerlingen volgen in klas 3 de theorievakken via de Theoretische Bovenbouw, net als de TL- leerlingen. Voor…  lees verder »

Gemengde leerweg

Evenals de leerlingen in de theoretische leerweg krijgen de leerlingen in de gemengde leerweg in klas 3 veel theorievakken aangeboden. In het…  lees verder »