Hieronder een schematische voorstelling van de structuur van de school.

Voor alle leerlingen duurt de brede onderbouw twee jaar; in de leerjaren 1 en 2 blijven de leerlingen als groep bijeen. Aan het einde van leerjaar 1 en 2 blijven er geen leerlingen zitten.
In de loop van leerjaar 2 worden de leerlingen voorbereid op het kiezen van een vervolgrichting.

In leerjaar 1 en 2 zitten alle leerlingen, vanaf VMBO t/m HAVO/(VWO)-doorstroomniveau, bij elkaar in de klas.
Het tweede leerjaar is ook in die zin belangrijk, dat de leerling zicht moet krijgen op zijn/haar leercapaciteiten en op de keuze voor een leerweg en een profiel.

In klas 3 is in alle leerwegen sprake van verplichte vakken met daarnaast een groter (of kleiner) aantal keuze-uren. Tevens vindt hier een splitsing in twee hoofdstromen plaats: De Theoretische Bovenbouw (doorstroom Havo/Theoretische/Gemengde Leerweg) en de Beroepsgerichte Bovenbouw (Kader/Basisberoepsgerichte Leerweg). Aan het einde van klas 3 maakt de leerling de definitieve keuze voor de leerweg en het profiel voor het eindexamen.

De doorstroomleerlingen voor het HAVO stromen aan het einde van leerjaar 3 of na het behalen van het diploma VMBO-TL (voorheen MAVO) uit naar klas 4 van een HAVO in Heerenveen, Drachten of Oosterwolde. De overige leerlingen gaan na hun eindexamen VMBO vrijwel allemaal naar verschillende MBO-opleidingen.