Voor leerlingen die zich willen onderscheiden op sportief gebied is er de mogelijkheid om vak S als keuzevak te kiezen in klas 3KB ( en LO2 in GT). Ben je hier goed in en wil je hier ook examen doen dan kan dat via LO2. (Voor KB als 7e vak)
Daarnaast is er voor elke jaargroep een culturele activiteit in de vorm van een toneelproductie. Vaak is dit gekoppeld aan een thema als pesten (project in de onderbouw), veilig verkeer, of een cabaretachtige voorstelling. In klas 3 staat jaarlijks een dag gepland die in het teken staat van kunst en cultuur. Op deze dag, genaamd C-Day, worden allerlei workshops georganiseerd.
De vakgroep expressie is bezig met het maken van een cultuurbeleidsplan, zodat er gestructureerd meer aandacht komt voor cultuur in de school. Eén van onze succesvolle ontwikkelingen is het vak “Vak C”. In dit kunstvak wordt de verdieping aangeboden in de creatieve vakken uit de leerjaren één en twee (tekenen, handvaardigheid, drama en muziek) en wordt daarbij uitgebreid met o.a. mode, fotografie, styling en design.

Vak C sluit elke periode af met een presentatie. Daarnaast is er elk jaar een theaterproductie die door een aantal docenten samen met de leerlingen wordt voorbereid.