Nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen

We willen in de jaren 2015-2019 aan de slag met een aantal zaken. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we naar het schoolplan 2015-2019.

Het gaat om:
I. Toekomstbestendig onderwijs

A. Onderbouwontwikkeling
B. 21ste eeuwvaardigheden
C. Netwerksamenleving
D. Leerling volgsysteem (begeleiding, toetsing en voortgang)
E. Vernieuwing beroepsgerichte vakken
F. Ontwikkeling lespleinen en leerroutes op maat
G. Buitenschools leren
H. ICT en onderwijs

II.  Professionele scholen

I. Teamontwikkeling als motor voor schoolontwikkeling
J. Personeelsbeleid koppelen aan schoolontwikkeling
K. Rol onderzoek in BHS en in teams

III. Rekenschap en verantwoording

L. Zelfevaluatie