Pompeblêd

De Burgemeester Harmsma School maakt deel uit van Pompeblêd. Dit is een samenwerkingsverband van zeven openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland. Het doel van de scholengroep is om de samenwerking van de aangesloten scholen te versterken. Bovendien behartigt Pompeblêd waar nodig de belangen van de aangesloten scholen.

Voor meer informatie: www.pompeblêd.nl