Schooltijden

Het aanvangstijdstip van de lessen is 8.30 uur.Afbeeldingsresultaat voor klok

De lessen eindigen bijna nooit later dan 15.15 uur. Voor de leerlingen van klas 1, 2 en 3 wordt een lesrooster gemaakt zonder tussenuren; bij ziekte van een docent wordt een tussenuur door een collega vervangen. In klas 4 kunnen incidenteel tussenuren ontstaan indien een leerling geen extra vak kiest. Leerlingen met zes vakken (praktijkvak telt dubbel in BBL en KBL) hebben uiteraard geen les als het zevende vak voor de andere leerlingen is ingeroosterd.
De lestijden sluiten zo goed mogelijk aan op de bustijden.

De dagindeling:

08.30 – 09.30 uur les 1
09.30 – 10.30 uur les 2
10.30 – 10.45 uur kleine pauze
10.45 – 11.45 uur les 3
11.45 – 12.15 uur pauze onderbouw
11.45 – 13.15 uur les 4*
12.45 – 13.15 uur pauze bovenbouw
13.15 – 14.15 uur les 5
14.15 – 15.15 uur les 6
15.15 – 16.15 uur les 7 (komt zelden voor)
* Klas 1 en 2: 11.45 – 12.15 uur pauze en les 4: 12.15 – 13.15 uur
* Klas 3 en 4: 12.45 – 13.15 uur pauze en les 4: 11.45 – 12.45 uur