Schooltijden

Het aanvangstijdstip van de lessen is 8.30 uur.Afbeeldingsresultaat voor klok

De lessen eindigen bijna nooit later dan 15.10 uur. Voor de leerlingen van klas 1, 2 en 3 streven we naar een lesrooster zonder tussenuren; bij ziekte van een docent wordt een tussenuur door een collega vervangen. In klas 4 kunnen tussenuren ontstaan indien een leerling geen extra vak kiest. Leerlingen met zes vakken (praktijkvak telt dubbel in BBL en KBL) hebben uiteraard geen les als het zevende vak voor de andere leerlingen is ingeroosterd. De lestijden sluiten zo goed mogelijk aan op de bustijden.

De dagindeling:

 Lestijden onderbouw  Lestijden bovenbouw
8.30- 9.20 uur les 1 8.30- 9.20 uur les 1
9.20-10.10 uur les 2 9.20-10.10 uur les 2
10.10-10.30 kleine pauze onderbouw 10.10-11.00 les 3
10.30-11.20 uur les 3 11.00-11.20 uur kleine pauze bovenbouw
11.20-12.10 uur les 4 11.20-12.10 uur les 4
12.10-12.40 uur grote pauze onderbouw 12.10-13.00 uur les 5
12.40- 13.30 uur les 5 13.00- 13.30 uur grote pauze bovenbouw
13.30- 14.20 uur les 6 13.30- 14.20 uur les 6
14.20- 15.10 uur les 7 14.20- 15.10 uur les 7
15.10-16.00 uur les 8 15.10-16.00 uur les 8