Ziekmeldingen

Bij ziekte moet er zo spoedig mogelijk naar de school worden gebeld door de ouders/verzorgers. Dit kan tussen 08.00 uur en 09.00 uur. De administratie van de school zal dit dan doorgeven aan de mentor. Duurt de ziekte lang, dan neemt de mentor contact met thuis op. Dat doet hij/zij trouwens ook, als er vermoed wordt dat een leerling spijbelt.

Bij bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist, enz. neemt de leerling een briefje mee van de ouders voor de mentor.